BO MẠCH LÒ TRUNG TẦN

BO MẠCH LÒ TRUNG TẦN

BO MẠCH LÒ TRUNG TẦN

BO MẠCH LÒ TRUNG TẦN

Hotline: 0933 899 660
Email: khavysales@gmail.com
Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Hoa

BO MẠCH LÒ TRUNG TẦN

BO MẠCH LÒ TRUNG TẦN

BO MẠCH LÒ TRUNG TẦN

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN CHỈNH LƯU VÀ NGHICH LƯU LÒ ĐIỆN TRUNG TẦN TỪ 5KG-5 TẤN

có thể hoạt động tần số đến 3000hz

Hotline tư vấn miễn phí: 0933 899 660