ĐỒNG HỒ ĐIỀU KHIỂN LÒ THANH ĐIỆN TRỞ

ĐỒNG HỒ ĐIỀU KHIỂN LÒ THANH ĐIỆN TRỞ

ĐỒNG HỒ ĐIỀU KHIỂN LÒ THANH ĐIỆN TRỞ

ĐỒNG HỒ ĐIỀU KHIỂN LÒ THANH ĐIỆN TRỞ

Hotline: 0933 899 660
Email: khavysales@gmail.com
Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Hoa

ĐỒNG HỒ ĐIỀU KHIỂN LÒ THANH ĐIỆN TRỞ

ĐỒNG HỒ ĐIỀU KHIỂN LÒ THANH ĐIỆN TRỞ

ĐỒNG HỒ ĐIỀU KHIỂN LÒ THANH ĐIỆN TRỞ

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

BẢNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ TCW-32B

0.0 – 9.9 : Là mã số trình tự của 1 bước chỉnh .

           : Hiển thị nhiệt độ .

           : Thời gian ( phút ) .

U            : -20 ( Cố định không cần chỉnh sửa ) .

F             : % ng suất đầu ra .

Ví dụ :

Nhà máy chúng tôi chia ra làm 5 bước để điều chỉnh máy như sau :

Khi màn hình đồng hồ nhiệt độ hiển thị , sau đó điều chỉnh mình nhấn nút PRG SEL sẽ hiển thị như bên dưới :

0.00 ( trình tự mã số , chọn cố định 100 độ trở xuống ) : 100℃ sau đó nhấn SEL , 10 phút sau đó nhấn SEL  , -20% ( giá trị này không cần thay đổi ) sau đó nhấn SEL , 20% ( ng suất đầu ra ) sau đó nhấn SEL , sau khi hoàn tất ng đoạn này sẽ nhảy qua ng đoạn 0.1 như bên dưới .
 

0.1 ( trình tự mã số , nên chọn khoảng cách 200-300 độ) : 300℃ sau đó nhấn SEL , 20 phút sau đó nhấn SEL  , -20% ( giá trị này không cần thay đổi ) sau đó nhấn SEL , 40% ( ng suất đầu ra ) sau đó nhấn SEL , sau khi hoàn tất ng đoạn này sẽ nhảy qua ng đoạn 0.2 như bên dưới .
 

0.2 ( trình tự mã số , nên chọn khoảng cách 200-300 độ) : 500℃ sau đó nhấn SEL , 30 phút sau đó nhấn SEL  , -20% ( giá trị này không cần thay đổi ) sau đó nhấn SEL , 60% ( ng suất đầu ra ) sau đó nhấn SEL , sau khi hoàn tất ng đoạn này sẽ nhảy qua ng đoạn 0.3 như bên dưới .
 

0.3 ( trình tự mã số , nên chọn khoảng cách 200-300 độ) : 700℃ sau đó nhấn SEL , 40 phút sau đó nhấn SEL  , -20% ( giá trị này không cần thay đổi ) sau đó nhấn SEL , 80% ( ng suất đầu ra ) sau đó nhấn SEL , sau khi hoàn tất ng đoạn này sẽ nhảy qua ng đoạn 0.4 như bên dưới .
 

0.4 ( trình tự mã số , nên chọn khoảng cách 200-300 độ) : 900℃ sau đó nhấn SEL , 60 phút sau đó nhấn SEL  , -20% ( giá trị này không cần thay đổi ) sau đó nhấn SEL , 100% ( ng suất đầu ra ) sau đó nhấn SEL , sau khi hoàn tất ng đoạn này sẽ nhảy qua ng đoạn 0.5 như bên dưới .
 

0.5 ( trình tự mã số , chọn nhiệt độ tối đa như trên 0.4 ) : 900℃ sau đó nhấn SEL , 00 phút ( máy sẽ chạy 24/24 theo chế độ 0.4 ) sau đó nhấn SEL  , -20% ( giá trị này không cần thay đổi ) sau đó nhấn SEL , 100% ( ng suất đầu ra ) sau đó nhấn PGR là hoàn tất điều chỉnh nhiệt độ mong muốn theo ý khách hàng , sau đó nhấn RUN và chạy máy .

Màn hình hiển thị khi mở ng tắt nguồn :


Hiển thị nhiệt độ cần cài đặt :


Hiển thị thời gian ( phút ) :


Hiển thị chế độ cài đăt cố định ( không cần thay đổi giá trị này ) :


Hiển thị % ng suất đầu ra :Hotline tư vấn miễn phí: 0933 899 660