KS800A/1600V

KS800A/1600V

KS800A/1600V

KS800A/1600V

Hotline: 0933 899 660
Email: khavysales@gmail.com
Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Hoa

KS800A/1600V

KS800A/1600V

KS800A/1600V

Mã sản phẩm: TECHSEM Y40KSE0A21D

Giá: Liên hệ

THYRISRORS CHỈNH LƯU (CHỊU NHIỆT CAO)

Hotline tư vấn miễn phí: 0933 899 660