LÒ NUNG PHÔI THÉP

LÒ NUNG PHÔI THÉP

LÒ NUNG PHÔI THÉP

LÒ NUNG PHÔI THÉP

Hotline: 0933 899 660
Email: khavysales@gmail.com
Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Hoa

LÒ NUNG PHÔI THÉP

LÒ NUNG PHÔI THÉP

LÒ NUNG PHÔI THÉP

Mã sản phẩm: LÒ NUNG PHÔI THÉP

Giá: Liên hệ

kích thướt gia nhiệt của phôi 150mm*400mm

Hotline tư vấn miễn phí: 0933 899 660